Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z druhé schůzky žákovského parlamentu

16. 10. 2016

Zápis z druhé schůzky žákovského parlamentu

Školní rok 2016/2017

Datum: 12. 10. 2016

  1. Přivítání přítomných zástupců jednotlivých tříd – členů žákovského

    parlamentu (Jana Mirgová, Stefanie Siváková, Jan Kala, Ladislav Bielý, Václav Sivák, Kája Siváková, Jan Švehlík. Markéta Siváková, Matěj Sváček, Pavlína Kudríková, David Gašpar, Karin Siváková) a přítomných učitelů (Mgr. Lenka Zatloukalová, Jana Frydryšková ).

  2. Ověřili jsme si plnění předávání informací spolužákům v kmenových třídách – třídní učitelé dávají prostor pro sdělování informací a situace se oproti loňskému roku velmi zlepšila.

  1. Protože zástupci ŽP na své první schůzce v měsíci září jednohlasně rozhodli, že se ŽP stává realizátorem celoškolního projektu „Kdo si hraje-nezlobí“, měli si členové parlamentu promyslet, jakou formou bude celý projekt na naší škole v tomto školním roce probíhat. ŽP odsouhlasil návrh, že do organizace tohoto projektu budou aktivně zapojeny všechny třídy. A to následujícím formou.  Každý měsíc, počínaje měsícem říjnem, si daná třída za pomoci třídního učitele vymyslí a zrealizuje pro ostatní spolužáky nějakou soutěž nebo zábavnou činnost. Prostě musí přijít z co nejskvělejším a nejoriginálnějším aktivitou pro ostatní spolužáky. V měsíci červnu pak členově ŽP rozhodnou, čí nápad a aktivita sklidila mezi ostatními spolužáky a vyučujícími největší úspěch.
  2. ŽP přišel s nápadem, že se někteří členové ŽP budou starat o své mladší spolužáky a stanou se jejich patrony. Konkrétně se bude jednat o patronát nad prvňáky a druháky. Tento malý projekt, který se uskuteční v měsíci říjnu a listopadu ponese název: ,, Patroni- aneb bezpečí pro spolužáka“. Patroni budou malým spolužákům pomáhat a držet nad nimi „ochrannou ruku“.  Rovněž se budou snažit nejmladším spolužákům zpříjemnit společné chvíle ve škole tak, aby se nebáli a věděli, že zde mají někoho z řad velkých, na koho se mohou kdykoliv obrátit. A ti velcí? Ti si mohou vyzkoušet nést zodpovědnost a péči o někoho neznámého. Účast na tomto projektu bude zcela dobrovolná. Člen ŽP si svého malého kamaráda vylosuje. Losování proběhne v pátek 14. 10. 2016 ve školní družině. Začátek projektu-17. 10. 2016. Konec projektu- 17. 11. 2016. Jak celý projekt dopadl a jak se ho kdo zhostil, bude vyhodnoceno na listopadově schůzce žákovského parlamentu.
  3. Na naší škole byly v měsíci září nainstalovány na chlapeckých a dívčích WC v obou patrech elektrické sušiče rukou. ŽP se zavázal, že dohlédne na to, jak je s nimi zacházeno a na případné vandaly upozorní učitele, kteří vykonávají dozor na chodbě.